Projekt Generace
Projekt Generace

Úvod


„PROJEKT GENERACE“


   Celosvětová populace stárne, věk a naděje k jisté úrovni dožití se po mnohé GENERACE zvyšuje.
V důsledku toho je v Evropě mezi původními obyvateli průměrně každý 5.! starší 65 let. Tito senioři mají specifické potřeby definované vyšším věkem, potřebují tedy pomoc v řadě oblastí (sociální, ekonomické, v technickém zázemí). Potřebují také v pravém slova smyslu individualizovaný (personifikovaný) přístup v diagnostice a léčbě zejména chronických onemocnění, jelikož jejich vyšší věk ovlivňuje průběh jejich nemocí, cíle terapie a rizika vyplývající z komplikací.

  Medicína se této problematice věnuje zejména v oborech gerontologie resp. geriatrie. Nicméně, v klasických interních oborech, jako je kardiologie, diabetologie či endokrinologie, dominuje stále diagnosticko-terapeutický přístup postavený na akcentaci problematiky oboru vlastní. Tak trochu se zapomíná, že s prodlužujícím věkem je úspěch medicíny závislý nejen na pokroku v jednotlivých oborech, ale také na propojení znalostí a dovedností v daném oboru se znalostmi a dovednosti nabízených odborníky - geriatry (gerontology).

  Zdá se tedy, že přichází pravý čas nabídnout možnost zájemcům o toto téma rozšířit své specializované odborné znalosti o nadstavbu informací a dovedností týkajících se právě specifických potřeb nemocných seniorů.

  Nabídnout tuto možnost ve formě přednášek, vzdělávacích setkání různých forem, odborných článků či knih, případně postgraduálních kurzů, nabídnout celý kontinuální vzdělávací systém.

   Projekt GENERACE je inspirován skutečností, že v populaci České republiky nad 70 let věku je každý 3!! diabetikem a dále tím, že 65% všech pacientů s diabetem v České republice (cca 650 000) je starších 65 let. Je tedy určen primárně pro diabetology, ale také pro internisty, praktické lékaře a geriatry.


  Plán projektu je v tuto chvíli rozvržen na 3 roky. Základem budou semináře (cca 6 – 8 ročně) v jednotlivých krajích. Každá z přednášek se bude věnovat jedné z oblastí, které řeší diabetologové a ve kterých by měli získat dovednosti a znalosti z geriatrie. Tyto informace mohou zlepšit výrazně péči o většinovou populaci diabetiků. Mezi základní témata patří zejména „geriatricky“ specifické přístupy v oblastech terapie diabetu, endokrinologie, kardiologie, využití technologie, edukace, psychologie. Přímo z oblasti geriatrie budou volena důležitá témata (geriatrické syndromy, demence, křehkost, smyslové poruchy, logopedie, svalová síla…) jejichž znalost napomůže zvýšení kvality poskytované péče seniorům s diabetem.

Nedílnou součástí projektu je intenzivní medializace (v odborných i laických médiích), která by mohla cestou osvěty zvýšit zájem o tuto problematiku.


Odborný garant:

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM

doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.Odborná záštita:
Pořadatel:


Corbiere s.r.o. ve spolupráci s Geriatrickou interní klinikou 2. LF UK a FN Motol


Semináře a kongres jsou pořádány ve spolupráci s:Centrem Diabetologie - IKEM Praha
Diabetologickým centrem - ÚVN Praha
Diabetologickým centrem - FN Plzeň
Diabetologickým centrem - Nemocnice České Budějovice
Diabetologickým centrem - II. interní kliniky FNUSA v Brně
Termíny a místa konání


Semináře


České Budějovice

Hotel Budweis
Mlýnská 6
29. března 2023Plzeň

Hotel Vienna House Easy
U Prazdroje 6
30. března 2023

BrnoCongress Hotel Brno
Křížkovského 458/47
20. dubna 2023Semináře se uskuteční v odpoledních hodinách (16 - 19 hod).
Národní kongresPraha

Autoklub ČR
Opletalova 1337/29
19. května 2023Kongres začíná od 9:00 hodin, od 8:00 bude probíhat registrace.

POZOR AKCE! Při registraci na kongres od 2.5. - 5.5. registrační poplatek za polovinu!
Registrační poplatek jen 425 Kč.

Odborný programPřednášející, kteří letos přislíbili účast:
a další


Odborný program - odpolední semináře
29.3.2023 České Budějovice
moderuje Kvapil M., Vrtal O.
30.3.2023 Plzeň
moderuje Češka R., Krčma M.
20.4.2023 Brno
moderuje Kvapil M., Olšovský J.České Budějovice

16:00 - 16:10

AI lepší Brouka Pytlíka

Kvapil M.

16:10 - 16:30

Tajemství iontogramu:
Na, Cl, P, Fe

Češka R.

16:30 - 16:50

Praktické pohledy na diagnostiku a terapii diabetika s CKD

Rušavý Z.

16:50 - 17:10

Senior v ambulanci:
Geriatra

Břízová L.

17:10 - 17.30

Senioři a COVID 19

Kvapil M.


17:30 - 17:45 Přestávka


17:45 - 18:05

Proč sitagliptin nejen u seniorů?

Vrtal O

18:05 - 18:25

Telemedicína pro seniory

Haluzík M.

18:25 - 18:45

Bez perorálního semaglutidu to nepůjde

Šmahelová A.

Plzeň

16:00 - 16:10

Jobsova hrozba: AI

Krčma M.

16:10 - 16:30

Tajemství iontogramu:
Ca, Mg, Fe

Češka R.

16:30 - 16:50

Praktické pohledy na diagnostiku a terapii diabetika s CKD

Kašpárek J.

16:50 - 17:10

Senior v ambulanci:
Endokrinologa

Krčma M.

17:10 - 17.30

Senioři a COVID 19

Kvapil M.


17:30 - 17:45 Přestávka


17:45 - 18:05

Sitagliptin pohledem generaci

Šmahelová A., Paclíková M.

18:05 - 18:25

Telemedicína v diabetologii

Bém R.

18:25 - 18:45

Nejnovější možnosti prevence CMP u diabetiků

Šmahelová A.

Brno

16:00 - 16:10

Umí AI žvatlat?

Kvapil M.

16:10 - 16:30

Tajemství iontogramu:
Na, Na, K, Fe

Češka R.

16:30 - 16:50

CKD u diabetiků: od minulosti do současnosti

Olšovský J.

16:50 - 17:10

Senior v ambulanci:
Diabetologa

Bělobrádková J.

17:10 - 17.30

Senioři a COVID 19

Kvapil M.


17:30 - 17:45 Přestávka


17:45 - 18:05

IR pohledem generací

Karásek D.

18:05 - 18:25

Kardiologická telemedicína pro seniory

Táborský M.

18:25 - 18:45

K čemu je dobrá redukce hmotnosti v diabetologii

Šmahelová A.Odborný program - národní kongres

19.5.2023 Praha
moderuje
Kvapil M., Šmahelová A. - dopolední program
Haluzík M., Janíčková Žďárská D. - odpolední programSympozium společnosti Boehringer Ingelheim (30 minut)

9:00 – 9:30
KARDIORENÁLNÍ PROPOJENÍ U DIABETU II. TYPU

Janičková Žďárská D., Bednář F.


1. Blok
Křehký senior


9:45
Tajemství senilního iontogramu

Češka R.

10:05
Jak realizovat a hodnotit testy kognitivních funkcí v ordinaci PL

Karen I.

10:25
Optimální výživa křehkého seniora s diabetem

Rušavý Z.

10:45
Bez vitaminů nelze žít

Kvapil M.

11:00
Aktuální pohled na prevenci, diagnostiku a léčbu CMP nejen u diabetiků

Tomek A.

11:20
Potíže seniorské sexuality

Pastor Z.

11:40 - 12:00 PřestávkaSympozium společnosti Pfizer (60 minut)

12:00 – 13:00
COVID-19 je tu stále s námi

Strojil J., Kvapil M.2. Blok
Optimali zovaná léčba diabetu u seniorů v ambulanci nejen PL není ani drahá, ani nemožná


13:00
Adherence

Scheinost M.


13:15
IR

Haluzík M.

13:30
Levná léčba: pohyb kontra sarkopenie

Radvanský J.

14:00 – 15:00 Přestávka na oběd


3. Blok
Novinky pohledem zkušených diabetologů


15:00
IcoDeg

Haluzík M.

15:10
IcoSema

Haluzík M.

15:20
Dasiglukagon

Janíčková Žďárská D.

15:30
GLP1-FGF21 agonista

Janičková Žďárská D.4. Blok Technologie

15:40
Využití senzorů k monitoraci glykémie v perioperační péči

Hagerf B.

15:55
Využití senzorů pro kontinuální a flash monitoraci glykémie u seniorů

Bém R.

16:10
Technologie v léčbě obezity v každém věku

Haluzík M.

16:25
Léčba inzulínem ve starším věku

Kožnarová M.

16:40
Jak pomáhají technologie křehkému endokronopatovi

Krčma M.5. Kulatý stůl

16:50
Moderuje Haluzík M.
hosté – Kvapil M., Šmahelová A., Tomek A., Adamíková A., Rušavý Z., Krčma M.Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.
Účast na vzdělávací akci bude v rámci celoživotního vzdělávání ohodnocena kredity pro lékaře.

EdukaceZáznam
Vánoční setkání odborníků k Projektu GENERACE  V záznamu naleznete:
    00:00:00 - Úvod

 Přednášky
    00:04:45 - prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM
    00:21:19 - prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
    00:39:30 - prim. MUDr. Martina Nováková
    01:10:28 - prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
    01:29:37 - MUDr. Michal Krčma, Ph.D.
    01:57:43 - Závěr

    
Registrační poplatky


Lékaři, lékárníci, NLZP
850 Kč
- celonárodní kongres Praha
POZOR AKCE! Při registraci na kongres od 2.5. - 18.5. registrační poplatek za polovinu! Registrační poplatek 425 Kč.

400 Kč - seminář


Platební údaje:
majitel účtu: Corbiere s.r.o., Táboritská 542, 411 17 Libochovice
číslo účtu: 2100525815 / 2010
částka: 400/850 Kč
specifický symbol: 2101019


Platba registračního poplatku na místě:
Platba je možná pouze v hotovosti. V rámci urychlení doporučujeme využít bezhotovostní platbu předem.

Zrušení registrace:
Zrušenou účast na seminář/kongres nám v předstihu oznamte na emailu info@corbiere.cz


Partneři

Generální partnerHlavní partner


Vedlejší partnerMediální partner
Pořadatel, organizační a technické zajištění

           
 
Corbiere s.r.o.
Táboritská 542, 477 01 Libochovice
E-mail: info@corbiere.cz

https://corbiere.cz/

pořádá ve spolupráci s
Geriatrickou interní klinikou 2. LF UK a FN Motol


Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme s realizací Vaší registrace a zodpovíme Vaše dotazy.